اطلاعات و تصاویر نژاد سگ کانگورو

اطلاعات و تصاویر

یک سگ کانگوروی گوش شنوا یقه ای سبز رنگ به پا کرده است که در دهانه ای ساحل شنی ایستاده است

رگی سگ کانگورو در ساحل

  • بازی Dog Trivia!
  • آزمایش DNA سگ
نامهای دیگر
  • تازی استرالیایی
  • سگ شکاری کانگورو
  • سگ کانگوروی استرالیایی
تلفظ

Kang-guh-roo dawg

سگهایی که شبیه اسباب بازی هستند
به رسمیت شناختن
  • DRA = ثبت سگهای آمریکا ، شرکت
یک سگ کانگورو از نرده ایوان بالا پریده است

رگی سگ کانگورو ایستاده روی ریل عرشهیک سگ کانگوروی سیاه و سفید بر روی سطح صخره ای ایستاده است که برگها و علفهای آن پشت زمین افتاده است.

زنا سگ کانگورو

مخلوط بولداگ shar pei american
  • درک رفتار سگ ها