لیست سگ های نژاد مخلوط Samoyed

سگی سفید نرم و لطیف و زیبا با ظاهری نرم ، گوشهای کوچک ، مثلثی ، پرتلاش ، پرانتز ، چشمان بادامی تیره و بینی سیاه که روی فرش برنزه قرار گرفته و زبان صورتی اش آویزان است.

سادی ساموئید / آزمایشگاه و چو سگ نژاد را به عنوان توله سگ در 6 ماهگی مخلوط کنید

  • مخلوط Samoyed x Golden Retriever = سامی طلایی
  • Samoyed x Siberian Husky = ساموسکی
  • مخلوط پودل Samoyed x = Sammypoo
نامهای نژاد دیگر Samoyed
  • تنها
  • سامی
  • Samoiedskaïa Sabaka
  • سامویدسکایا